ITER SAPIENTIAEV roce 2019 bylo vneseno světlo do lóže ITER SAPIENTIAE za účasti BB:. . Lóže ITER SAPIENTIAE pracuje v Orientu Brno a má pořadové číslo 6.

Ivs NexvmDne 28.10.2017 bylo vneseno světlo do lóže IVS NEXUM za účasti BB:. z Velkolóží Francie, Itálie a Srbska. Lóže IVS NEXVM pracuje v Orientu Praha a má pořadové číslo 5.

NA VYSVĚTLENOUDrazí Bratři, vážení příznivci svobodného zednářství. Jistě jste si všimli, že na tomto místě ubylo aktualit a informujeme zde pouze o tvůrčích počinech z dílny Lóží naší Obedience. V takovéto podobě budou nyní stránky až do další případné změny.
Zájemcům o svobodné zednářství z řad veřejnost a našim příznivcům, kteří nejsou členy Řádu bych rád poděkoval za přízeň.
Stránky samozřejmě sledujte dál.

M.B., Velký Mistr Velké Lóže Zemí Českých, V.·.L.·. 12.12.6015

 

e-Houzzay elektronický zpravodaj - podzim 6015Velká Lóže Zemí Českých vydala čtvrté číslo elekronického zpravodaje e-Houzzay. Zpravodaj je distribuován všem BB.·. Obedience.

M.U., admin, V.·.L.·. 11.12.6015

 

Sborník prací L.·. Sedmé milénium (7M)


První sborník prací vydala na jaře 6015 Lóže Sedmé milénium. Jedná se o první publikaci tohoto typu, která vyšla z této dílny naší Obedience. Obsahuje 14 kreseb a vyšla v rozsahu 143 stran v nákladu 40 výtisků. Předmluvu napsal Sekretář Lóže B.·. LuŠe a do sborníku přispělo celkem 10 BB.·., všichni z L.·. 7M. Jedna kresba je z archivu L.·. 7M od B.·. J.J.W. z Francie – Montbélliardu.

M.U., admin, V.·.L.·. 12.06.6015

 

e-Houzzay elektronický zpravodaj - jaro 6015Velká Lóže Zemí Českých vydala třetí číslo elekronického zpravodaje e-Houzzay. Zpravodaj je distribuován všem BB.·. Obedience.

M.U., admin, V.·.L.·. 16.04.6015

 

Sborník č.3 L.·. Nautilus


Třetí sborník sebraných prací L.·. Nautilus tato Lóže vydala v březnu 2015. Sborník sebraných prací L.·. Nautilus třetího roku Lóže má 119 stran, obsahuje celkem 11 kreseb a vyšel v nákladu 33 číslovaných výtisků. Obsahuje i kresby BB.·. Učňů a Tovaryšů a celkově se na něm podílelo 7 BB.·. Obedience (6x BB.·. L.·. Nautilus, 1x B.·. L.·.Tolerance.). Sborník sestavil a předmluvu napsal B.·. Ji.P..

M.B. a Ji.P., V.·.L.·. 11.03.6015

 

e-Houzzay elektronický zpravodaj - podzim 6014Velká Lóže Zemí Českých vydala druhé číslo elekronického zpravodaje e-Houzzay. Zpravodaj je distribuován všem BB.·. Obedience.

M.U., admin, V.·.L.·. 13.11.6014

 

e-Houzzay elektronický zpravodaj - jaro 6014Velká Lóže Zemí Českých vydala elekronický zpravodaj e-houzzay. Zpravodaj je distribuován všem BB.·. Obedience.

M.U., admin, V.·.L.·. 14.05.6014

 

Mezinárodního setkání v Bělehradě z 24.4.6014


Dne 29.března 2014 se delegace V.·.L.·.Z.·.Č.·. zúčastnila mezinárodního setkání v Bělehradě, které vyvrcholilo společnou rituální prací BB.·. ze sedmi evropských zemí. Při této příležitosti došlo k navázání partnerských vztahů mezi lóží Tolerance a srbskou Lóží Bratstvo z města Šabac v rámci Sbratření probíhajícího na úrovní jednotlivých lóží.


J.N., V.·.L.·. 24.04.6014

 

Sborník č.2 L.·. Nautilus


Svůj druhý sborník vydala v lednu 2014 Lóže Nautilus. Sborník sebraných prací L.·. Nautilus druhého roku Lóže má 87 stran a vyšel v nákladu 33 číslovaných výtisků. Tentokrát obsahuje i kresby BB.·. Učňů a celkově se na něm podílelo 8 BB.·. Obedience (6x BB.·. L.·. Nautilus, 1x B.·. L.·.Tolerance a 1x B.·. L.·. 7M.). Sborník sestavil a předmluvu napsal B.·. Ji.P. O sborník projevili BB.·. z Obedience veliký zájem a hned v první den vydání byl celý náklad prakticky rozebrán.

M.B. a Ji.P., V.·.L.·. 28.02.6014

 

NA PRAHU NOVÉHO ZEDNÁŘSKÉHO ROKUDrazí Bratři, vážení příznivci svobodného zednářství. Dne 2.9.2013 zahájily dílny V.L.Z.Č. nový zednářský rok 2013-2014, který proběhne nejen ve znamení standardní zednářské práce, ale též příprav konventu 2014 významného především z toho důvodu, že po vypršení stanoveného volebního období na něm bude zvolena nová Velká Rada a nový Velký Mistr. Na tomto místě je vhodné zmínit i to, že též v jednotlivých Lóžích na sklonku tohoto zednářského roku proběhnou volby Ctihodných Mistrů. Celou obedienci tedy očekává období hodnocení let minulých jakož i formulování plánů, či chcete-li vizí do budoucna. Přeji tedy všem Bratřím i Dílnám VLZČ mnoho síly i chuti do práce v nadcházejícím důležitém roce.


M.B., Velký Mistr Velké Lóže Zemí Českých, V.·.L.·. 02.09.6013

 

PŘIJETÍ VLZČ DO KONFEDERACE SPOJENÝCH VELKÝCH LÓŽÍ EVROPY


Dne 1.6.2013 byla v Paříži v sídle Velké Lóže Francie přijata Velká Lóže Zemí Českých za řádného člena Konfederace Spojených Velkých Lóží Evropy (Confédération des grandes loges unies d'Europe). Současně s přijetím VLZČ za člena řádného byl schválen kandidátský statut pro obedience ze Slovinska a Filipín. Konfederace je platformou pro užší spolupráci členských Velkých Lóží při plném respektování jejich suverenity. V dnešní době Konfederace přijímá i obedience z mimoevropských zemí. VLZČ se tak zařadila do bratrského řetězu Velkých Lóží z Francie, Itálie, Srbska, Ruska, Portugalska, Řecka, Maďarska, Španělska, Kanárských Ostrovů, Rumunska, Bulharska, Moldavské Republiky, Lotyšska, Maroka, Paraguaye a Libanonu.

J.N., V.·.L.·. 02.06.6013

 

Archiv

SLAVNOST ŘÁDU


Dne 24. března tohoto roku proběhla v pražském zednářském chrámu Slavnost Řádu Ritu Skotského Starého a Přijatého. Tato slavnost organizovaná Nejvyšší Radou České Republiky (NRČR) proběhla formou práce v prvním stupni Skotského Ritu, přičemž práci řídili hodnostáři Nejvyšší Rady. Práce byla otevřená všem bratřím bez rozdílu dosaženého stupně a každý z bratří je ozdoben dekory nejvýše dosaženého stupně v rámci Skotského Ritu Starého a Přijatého. Slavnost se koná jednou za rok a nemá pevně stanovený termín resp. v různých zemích se slaví v rozdílnou dobu. Kupříkladu bratři ve Francii organizují svojí slavnost v období zimního svátku Sv. Jana. NRČR si zvolila pro svou první Slavnost období blížících se Velikonoc, období přivítání astronomického jara. Slavnost Řádu především vyjadřuje skutečnost úzké bratrské sounáležitosti a spirituální jednoty Obedience V.•.L.•.Z.•.Č.•. (stupně 1.-3.) a Jurisdikcí NRČR (stupně 4.-33.). Toto trvající společenství bylo znovu potvrzeno slavnostním podpisem dohody mezi Obediencí a Jurisdikcí. Slavnost Řádu proběhla v důstojném prostředí, prodchnuta bratrským porozuměním a odhodláním společně postupovat po cestách moudrosti a poznání.

J.N. a Ji.P., V.·.L.·. 28.03.6013

 

Sborník č.1 L.·. Nautilus


Lóže Nautilus vydala v prosinci 2012 první sborník – Sebrané práce z prvního roku svého působení v obedienci V.L.Z.Č.. Obsahuje celkem deset textů, které jsou uvedeny v pořadí, jak byly v lóži v průběhu roku čteny. Práce mají společnou hlubokou etickou a filozofickou hloubku a přinášejí zasvěcený pohled do historických souvislostí i současných reflexí zednářství. Na tvorbě prací se podílelo devět členů naší obedience. Sborník uzavírá ukázka ze zednářské poesie z pera tří členů lóže Nautilus. Sborník má 64 stran, sestavil jej B.·. JiP a vyšel v nákladu 33 číslovaných výtisků. Lóže Nautilus se zavázala, že bude v tomto počinu pokračovat i v dalších letech a že bude inspirací i pro ostatní lóže naší obedience.

M.B. a Ji.P., V.·.L.·. 04.02.6013

 

Slovo Velkého Mistra na prahu roku 6013


Drazí bratři a příznivci svobodného zednářství, dovolte mi, abych vás přivítal na těchto stránkách s přáním zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoha osobních úspěchů, v zednářském, i v profánním životě.
Naše zednářská nauka nás učí být přátelskými, laskavými a vstřícnými lidmi vůči svému okolí. Možná právě revitalizace těchto tradičních lidských hodnot se mohl týkat avizovaný konec světa, který byl mediálně zveličován celý loňský rok.
Rád bych v krátkosti shrnul a zhodnotil uplynulý rok v naší obedienci.
S radostí mohu konstatovat, že všechny tři lóže naší obedience pracují pravidelně, stabilně a bez výjimky „zaníceně a radostně", jak s oblibou říkáme. Ve všech lóžích se podařilo rozšířit řady o nové bratry, k jejichž výběru přistupujeme se vší vážností a obezřetností. Složitější, časově náročnější a pracnější cesta do našich řad bývá v lóžích odměněna kvalitní prací nových členů a jejich zřetelným přínosem pro Řád již od počátku působení. Každý z nás může potvrdit, že síla obedience netkví v množství bratří, ale v jejich lidských kvalitách. Takto strukturované, funkční, průběžně doplňované a kvalitně pracující lóže dávají předpoklad k „dobrému období" v dějinách naší obedience.
Loňský rok byl pro V.L.Z.Č. tím rušnějším. Na začátku se uskutečnilo několik „bílých prací", spojených jednak s oslavami významných lóžových výročí, ale i se zajímavými tématy a hosty. Společensko – bratrským vrcholem mimořádných obedienčních prací bylo uspořádání slavnostního mezinárodního setkání bratří u příležitosti výročí 10-ti let od založení V.L.Z.Č. Toto setkání se uskutečnilo v Praze ve dnech 13.4. – 15.4. na několika místech formou řádných slavnostních prací, formální galavečeře a neformálních setkáních. Slavnost s mezinárodní účastí v takovémto rozsahu jsme pořádali poprvé a ohlasy našich hostů, a většiny bratří naší obedience nás posílily v přesvědčení, že akce podobného charakteru se nemusíme obávat pořádat i do budoucnosti.
Práce v první polovině roku završil XV. Konvent V.L.Z.Č. (12.5.). Ten potvrdil zejména nastoupenou cestu směřování V.L.Z.Č. k upevňování mezinárodních vztahů se zahraničními obediencemi, se kterými se vzájemně uznáváme, dále k celkovému posilování členstva našeho Řádu a průběžného zlepšování podmínek pro společnou práci.
Poslední zmíněný bod se k mé velké radosti projevil v konkrétní práci nevelké, intenzivně pracující skupině bratří, kteří vzali za své zvelebení prostor, ve kterých pracujeme a tak rádi se scházíme. Úprava interiéru chrámu a společných prostor k setkávání se uskutečnila během léta. Díky této práci naše oáza bratrství vypadá výrazně lépe než před lety a jak s hrdostí pravíme – „opět nabyla na síle!" Za tuto práci všem bratřím upřímně děkuji!
Slovo „práce“ se v těchto odstavcích skloňuje opakovaně. Ano – práce je skutečnou náplní činností opravdového svobodného zednáře. Díky bratrské práci mohl např. vzniknout obedienční časopis Houzzay, jehož první číslo loni vyšlo. Nebo tato webová prezentace, na jejímž rozšiřování se průběžně pracuje. A stále je na čem pracovat, stále je co opracovávat. A co je nadmíru potěšující – stále více bratří dokáže v lóži pracovat s úžasnou noblesou, která je ozdobou uceleného člověka. Nechť jsme schopni tuto vlastní noblesu přenášet i do profánního světa!
S uspokojením mohu konstatovat, že svobodné zednářství Skotského ritu starého a přijatého má své neopomenutelné místo na poli aktuálního dění v České republice a je poutavé pro rostoucí skupinu lidí, kteří v něm hledají odpovědi na otázky, které jim profánní svět není schopný dát.
Drazí bratři a příznivci, přeji vám patřičnou dávku moudrosti, síly a krásy a nechť vás Svoboda Rovnost a Bratrství provází po celý rok 6013.
K.·.S.·.V.·.A.·.V.·.

M.B. Velký Mistr Velké Lóže Zemí Českých, V.·.L.·. 3.1.6013


Acaciamagazine


Z iniciativy několika hodnostářů VR Serenissima Gran Loggia d'Italia vznikl v dubnu 6012 webový informační portál Acaciamagazine. O této skutečnosti oficiálně informovali představitelé této Italské Obedience na Konventu Národní Velké Lóže Rumunska, který se konal 28.4.-29.4. u jezera Lacul Vidaru v Karpatech. Tyto webové stránky jsou v italštině, angličtině a francouzštině a část článků i ve španělštině a v ruštině a informují o akcích a aktualitách v rámci obediencí sdružených v organizaci GLUDE. Jako jedna z prvních aktualit na tomto portálu je článek o mezinárodním setkání v Praze ve dnech 13.4. – 15.4.6012.
http://www.acaciamagazine.org/

J.N., V.K. V.L.Z.Č. , V.·.L.·. 10.5.6012


Deset let Velké Lóže Zemí Českých


V letošním roce si připomínáme desetileté výročí založení naší obedience- Velké Lóže Zemí Českých. Jsem rád, že při této příležitosti mohu formou krátkého článku podat informaci o naší obedienci Bratřím z „druhého břehu".
Na úplném začátku stála skupina Bratří z lóží pracujících pod záštitou Velké Francouzské Lóže (GLdF), kteří byli profesí povětšinou lékaři a navštěvovali tehdejší Československo z profánních důvodů nicméně při komunikaci s tuzemskými partnery přišla řeč i na svobodné zednářství a časem se kolem této francouzské skupiny zednářů utvořila skupina sedmi mužů, která se scházela v Praze s Bratry z GLdF. Začátkem roku 1991 se tito muži rozhodli stát se svobodnými zednáři a založit v Československu lóži pod záštitou GLdF. V červnu 1991 těchto sedm odvážných přijalo pozvání do Paříže na iniciaci a byl tak položen základ L.·. Tolerance. V roce 2001 pak následovalo založení brněnské lóže Templum Sapientiae a o rok později i otevření druhé pražské lóže nesoucí označení 7M. Všechny uvedené lóže byly založeny pod záštitou Velké Francouzské Lóže a vzápětí po vzniku třetí lóže v roce 2002 byla instalována obedience na území České Republiky pod názvem Velká Lóže Zemí Českých. Dne 28.9.6011 bylo vneseno Světlo do třetí pražské L.·. s názvem Nautilus, jejíž pořadové číslo v obedienci je 4. Ve dnech 13.4. – 14.4. 6012 proběhly v Praze slavnostní Práce k výročí 10-ti let založení Velké Lóže Zemí Českých s mezinárodní účastí.
Velká Lóže Zemí Českých je suverénní zednářskou obediencí zasvěcující pouze muže, pracující ke slávě Velkého Architekta Všehomíra. V průběhu rituálních prací musí být v lóži vystavena tři Velká Světla Svobodného Zednářství, zakázány jsou diskuse vztahující se primárně k politice a náboženství. Výslovně jsou zakázány jakékoliv kontakty ve formě účasti na rituálních pracích s ženskými či smíšenými subjekty.
Naše lóže pracují výlučně v Ritu Skotském Starém a Přijatém jak je obvyklé u obediencí vzniklých z Velké Francouzské Lóže. V oblasti mezinárodních styků pak Velká Lóže Zemí Českých udržuje bratrské vztahy s Velkými Lóžemi z Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ameriky, které jsou uznávány Velkou Francouzskou Lóží.
Za dobu deseti let vykonali Bratři naší VL mnoho krásné a užitečné práce na svém kameni, zažili jsme, jak už to v životě bývá, také momenty, které nenaplnily naše srdce radostí. Po cestě, kterou jsme nastoupili jdeme se sebevědomím i pokorou, s odvahou i opatrností.
Velká Lóže Zemí Českých lpí na svojí identitě vymezené především dodržováním regulérních principů, jednotou Ritu a loajalitou k Bratřím se spřátelených obediencí, současně však s respektem a přátelstvím přistupujeme k Bratřím, kteří na Chrámu Lidství pracují v rámci jiných zednářských uskupení.M.B. Velký Mistr Velké Lóže Zemí Českých, V.·.L.·. 18.4.6012
Napsáno pro časopis Svobodný zednář

 


HOUZZAY Skotský Zednář č.1

Velká Lóže Zemí Českých připravila první číslo zednářského časopisu Skotského Ritu Starého a Přijatého.

D.Ka Knihovník-Archivář, V.·.L.·. 20.02.6012

 


Zimní Jánská slavnost

Bratři z Lóže Tolerance, v sobotu 10. prosince 6011 Pravého Světla (V.·.L.·.), připravili společnou Rituální Lóžovou Tabuli.

Pro Zednáře na celém světě má výsadní postavení svatý Jan - na jeho počest Bratři po celém světě, v období zimního slunovratu, pořádají Zimní svatojánské slavnosti. Jsou to oslavy, které ctí staré tradice a jejich součástí je pečlivě připravený a provedený zvláštní rituál, ve kterém se připomíná světlo. Světlo, které plane v každém Bratrovi, zažehá a podporuje v nás Bratskou lásku a energii sloužící všem Bratrům a celému světu.

Postupně zapalovaná světla, rituál a příhovory hodnostářů Tabule připomínaly, že i když v zimních měsících slunce slábne, přesto světla v srdcích, myslích a duších Bratrů jsou pro nás oporou a posilou.

Při slavnostních přípitcích bylo vzpomenuto na mnoho důležitého v životě Zednáře i na Bratry na Večném Orientu. Tento rituál symbolicky uzavřel Zednářské Práce 6011. Další rituální setkání Bratří celé Obedience se uskuteční při Letní Jánské slavnosti. Takováto setkávání s sebou nesou poselství, velký význam, pocity a myšlenky, při kterých Bratři zůstávají spojeni pevným poutem.

Jip a D.K. Knihovník-Archivář, V.·.L.·. 05.01.6012

NAUTILUS, nová Lóže Skotského Ritu Starého a Přijatého


28. září 6011 Pravého Světla (V.·.L.·.) vyvrcholilo téměř rok trvající úsilí Bratrů při vzniku a přípravě rituální integrace nové lóže do Obedience Velké Lóže Zemí Českých. Významné bylo z mnoha důvodů, například i tím, že se jednalo o první vnášení Světla do Lóže probíhající plně v rukách českých Bratří.

Význam

Vnášení Světla do první české Lóže TOLERANCE Skotského Ritu Starého a Přijatého probíhalo pod řízením našich drahých francouzských Bratří z GLdF. Také další Lóže obedience byly integrovány za jejich účasti a v úzké spolupráci. Při příležitosti letošního vnesení Světla do nové Lóže probíhal celý slavnostní rituál plně pod vedením českých Bratří z Velké Rady VLZČ.

Nová Lóže

Nová, nyní již do Obedience integrovaná Ř.·. D.·.L.·., nese jméno NAUTILUS a pořadové číslo 4 v Orientu Praha. Název Lóže byl inspirován zjevně známým románem 20.000 mil pod mořem od Juliuse Verna. V tomto jménu se skrývá nesčetně esoterických a symbolických významů. Mimo jiné vyjadřuje touhu a radost objevovat nepoznané a sdílet radosti a strasti společného údělu.

Vznik

Skupina Bratří z mateřské Lóže 7.·.M.·. si dlouho připravovala plány založení nové Lóže, tehdy jen jako výhledovou myšlenku. Náhle se, při změně podmínek v Obedienci, tato vize ukázala být velmi potřebnou, a to dříve, než jádro otců zakladatelů vůbec předpokládalo. Na konci roku 6010 se ukázalo, že je ten pravý čas ji uskutečnit. Během krátké doby, v souladu s Ritem, proběhly veškeré schvalovací a iniciační činnosti nutné pro přípravu nejvzácnějšího okamžiku, kterým je vnesení Světla do Lóže.

Vnesení Světla

Vnesení Světla, je možné popsat z mnoha stránek, kdo se chce seznámit s technickou částí, nechť si vezme k dispozici rituál Vnesení Světla a může se probírat popsanou symbolikou. Nejdůležitější je však mimo správný rituální průběh i míra osobního prožitku Bratrů. Otcové zakladatelé L.·. Nautilus spolu s Bratry z ostatních LL.·. prožívali Rituál na vlastní kůži s bušícími srdci a obrovským dojetím. Dostalo se jim cti, že mohli zažít okamžiky, které lze přirovnat k vlastnímu zrození. Světla plála nejen na místech k tomu rituálně určených, ale od počátku slavnosti i v očích a srdcích přítomných. Řetěz jednoty, více než kdy jindy, tvořil pevný svazek Bratrských paží mezi sebou propletených a připomínající námořníkům všechny Bratry, s jejichž pomocí vyplouvají a ke kterým se budou stále vracet.

Popřejme posádce Nautila šťastnou plavbu.

Mobilis in Mobili.

JiP, V.·.L.·. 05.12.6011

"V rámci dalšího rozvíjení mezinárodních vztahů Velké Lóže Zemí Českých byly u příležitosti návštěvy na každoročním Shromáždění Velké Národní Lóže Rumunska, konaného v návaznosti na Konvent této obedience dne 29.10.2011, uzavřeny Smlouvy o Přátelství mezi V:.L:.Z:.Č:. a Serenissima Velkou Lóží Itálie, Velkou Lóží Bulharska, Velkou Národní Lóží Moldavské Republiky a Spojenou Velkou Lóží Libanonu." V.·.L.·. 07.11.6011

Slovo Velkého Mistra


Dámy a pánové, drazí Bratři. Na podzim letošního roku 2011 si připomeneme 20.výročí znovuobnovení Skotského ritu starého a přijatého v ČR. Dovolte mi, při té příležitosti, krátké ohlédnutí do české historie moderního Svobodného zednářství.

Ve dvacátém století došlo v Československu ke dvojnásobnému násilnému přerušení a řízenému uspání svobodného zednářství. Bylo to v letech 1938 a 1951. Po roce 1989 se svobodné zednářství v Československu začalo opět hlásit o slovo. Jistě – SLOVO... To bývá na počátku všeho důležitého prakticky vždy.

Při zakládání první Lóže, pracující ve Skotském ritu starém a přijatém a podle regulí a řádů GLdF, měla hlavní slovo skupina Bratří z Francie, která několikrát navštívila Prahu začátkem roku 1991. Tito Bratři měli za úkol prozkoumat a zformovat skupiny vhodných adeptů na vstup do Řádu, ale zároveň měli své osobní a pracovní zájmy. Z tohoto okruhu profesních partnerů (lékaři) a jejich přátel se utvořilo jádro, ze kterého vznikla po roce 1989 za vydatné pomoci francouzských průkopníků v Praze, první Lóže Skotského ritu starého a přijatého v Československu.

Tak byl položen základní kámen Regulérního Skotského zednářství na našem území. Od té doby zbývalo do založení Obedience ještě dlouhých deset let. První Lóže si zvolila název TOLERANCE a během svého působení vychovala řadu zkušených zednářských Mistrů, kteří posléze zakládali další Lóže. V současnosti je L:. TOLERANCE (s imatrikulačním číslem 1) pevným článkem Obedience. Kromě Bratří, kteří působí ve svobodném zednářství nejdéle z nás, v ní pracuje i člen, který byl v první vlně zakládajících – skutečný „otec zakladatel“.

V průběhu dvaceti let došlo ke generačnímu přesunu. Z Bratří, kteří byli od roku 1991 přijati do našeho Řádu, jich dnes pracuje méně než polovina. Změny v čase přinesly radostné i smutné okamžiky, přesto pracujeme jako řádná, regulérní a uznávaná Obedience. V posledních několika letech se Obedience organicky rozrůstá a posiluje jak kvalitu členské základny, tak celkovou úroveň duchovní a rituální práce v Lóžích. Dne 28.9.2011 celá Obedience prožila radostnou událost – založení nové Lóže Nautilus.

Za dobu fungování naší Obedience je zřejmé, že svobodným zednářem se nemůže stát každý, byť se o vstup ucházejí muži dobrých mravů. Čas a praxe ukázaly, že zednářem se nestává člověk v den své iniciace do 1°, ale že si své „zednářství“ musí odpracovat a prožít. Pokud projde úspěšně touto „zkouškou bratrského života“, začne si uvědomovat skutečné zednářské hodnoty a osvojí si zednářskou etiku. Teprve poté může v profánním světě působit jako zednář a vlastně si sám sebe jako zednáře skutečně uvědomit. Ne každému se to povede. Řada z nás měla „zkoušku bratrského života“ jinak dlouhou a složitou. Ovšem pro ty, kteří vytrvali a stali se skutečnými zednáři, přinesla tato zkouška sladkou odměnu.

Vážíme si možnosti být opravdovými svobodnými zednáři a jsme na tuto výjimečnou skutečnost hrdi!

MB Velký Mistr VLZČ, V.·.L.·. 01.10.6011

Dne 28.09.6011 V.·.L.·. celá Obedience prožila radostnou událost – založení nové Lóže Nautilus.